Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

Vitajte na podsekcii oficiálnej stránky Farnosti Žilina-Závodie, ktorá je venovaná Kostolu sv. Štefana, kráľa, v Žiline na Rudinách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou Slovenska, najstarším kostolom Žiliny a okolia a farským kostolom farnosti Závodie.

Na našej stránke nájdete informácie o histórii kostola, o archeologickom prieskume kostola a jeho areálu, o cintoríne, ktorý sa nachádzal v blízkosti kostola, o kaplnkách v jeho areáli, freskách, ktoré zdobia jeho interiér, o organe v kostole a zvonoch v jeho veži, ale aj o stále priebehajúcej obnove kostola.
Zaujímavosťou je nielen aktuálna fotogaléria, ale aj zachované historické fotky kostola.
Keďže náš kostol nie je múzeum, ale živý sakrálny priestor, ktorý denne slúži pre bohoslužby, stránku o ňom doplnia aj informácie o bohoslužbách a možnosti návštevy v kostole.

Nech sa páči, vstúpte...

Autor fotografií: Štefan Fábry

nach oben