Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

Bohoslužby a možnosť návštevy

Sväté omše v Kostole sv. Štefana:
Nedeľa o 8.00 a 10.00 hod.
Pondelok, streda, piatok a sobota o 18.00 hod.
Utorok a štvrtok o 7.00 hod.
V prikázané sviatky: ak je pracovným dňom o 7.00 a 18.00 hod.,
ak je dňom pracovného pokoja, ako v nedeľu.

Okrem týchto sv. omší býva v našom kostole sv. omša v nedeľu o 11.30 hod.,
ktorú mávajú členovia osobnej vojenskej Farnosti Ducha Svätého pri 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.
Vstup na ňu je voľný pre každého.

V Pôstnom období sa v kostole koná pobožnosť Krížovej cesty
v piatok o 17.15 hod. a v nedele o 14.00 hod.

Pre návštevníkov je kostol s areálom otvorený denne v čase sv. omší; najlepšie pred nimi alebo po nich.
V prípade väčšej organizovanej skupiny je návšteva možná aj v inom čase,
po predchádzajúcom dohovore s farárom.

 

 

nach oben