Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

2024

Pri čistení bočného oltára Panny Márie prišiel na rad aj svätostánok, ktorý bol do oltára vsadený, avšak pochádza z pôvodného hlavného oltára kostola, ktorý sa nezachoval. Jeho očistenie prinielo ďalšie zaujímavé prekvapenie. Pod mriežkovým vzorom sa ukrýva maľovaná monštrancia, ktorá bola na dvierkach svätostánku namaľovaná pôvodne. Polovičné očistenie vyzeralo takto:

V januári 2024 sa začala aj oprava a reštaurovanie bočných oltárov v našom kostole. Ako prvý bude obnovený Oltár Panny Márie. V jeho zadnej časti je poznačené, že posledná oprava sa realizovala v roku 1929.

Nasledujúce fotografie dokumentujú očistenie oltárneho obrazu:

Detail:

A tu je niekoľko fotografií z priebehu čistenia samotného oltára:

Autor fotografií: Peter Záhora

Popri reštaurovaní bočného oltára Panny Márie boli v roku 2024 odkryté aj tzv. konsekračné kríže v lodi kostola, ktoré boli doteraz prekryté vrstvou maľovky. Predpokladáme, že vznikli po rozsiahlej prestavbe kostola v roku 1762, čím by vypovedali o barokovej ére dejín kostola. Po odkrytí kríža na južnej stene lode bola vykonaná sonda v severnej stene, ktorá potvrdila existenciu kríža aj na tejto stene lode. Oba čaká úplné odkrytie a reštaurovanie.

Kríž na južnej stene lode bezprostrednej pod okrytí

Kríž na severnej stene lode bezprostrednej pod okrytí

Sonda na severnej strane lode potvrdzujúca existenciu ďalšieho kríža


2023

V roku 2023 sa opäť vďaka podpore z grantu Ministerstva kultúry SR podarilo kompletne vymeniť šindeľ na veži a priľahlej časti strechy, spevniť vežu doplnením "ondrejského kríža" a opraviť poškodené debnenie.

Mesto Žilina v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom finančne prispelo na opravu vežového kríža, makovice a ikonického kohúta.

Následne bol na vežu umiestnený nový bleskozvod, doplnený o druhý zvod, v súlade s najnovšími predpismi.

Niekoľko dokumentačných fotografií:

Starý a nový šindeľ

 

Zvislá časť veže

 

Detail veže - pod suknicou malej cibule

 

Veža - detail cibule

 

Veža - hrotnica

 

makovica, kríž a kohút

Autori fotografií: Štefan Fábry a Michal Obrk


2022

V roku 2022 sa vďaka podpore z grantu Ministerstva kultúry SR podarilo opraviť veľkú časť krovu strechy kostola a jeho veže.

V spodnej časti veže a priľahlej časti strechy boli vymenené biotickými činiteľmi poškodené časti pomúrnice a väzobných trámov; krokvy a hambálky boli protézované v nevyhnutnom rozsahu; protézovaný bol aj jeden z trámov podnože veže; veža bola stabilizovaná vzperami a rozperami medzi stĺpikmi veže; konštrukcia veže bola spevnená vrutmi VGZ a TORX; nové drevené prvky boli natreté prípravkom na ošetrenie dreva.

Spevnenie následne umožnilo osadenie trojice zvonov o celkovej hmotnosti 200 kg na pôvodnom mieste osadenia.

Z dôvodu lepšej ochrany pred bleskom došlo aj k výmene uzemňovacej časti bleskozvodu podľa aktuálne platných predpisov.

Niekoľko fotografií na ukážku vykonaných prác:

Oprava krovu protéžovaním poškodených častí

 

Protéžovanie poškodených častí väzobných trámov

 

Spevnenie veže doplnením nových vzpier

 

Spevnenie veže vo zvonovej komore tzv. ondrejským krížom

 

Nová podzemná časť bleskozvodnej sústavy

Autor fotografií: Štefan Fábry

 

 

 

nach oben