Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

(?), pred r. 1956

Pôvodný hlavný oltár bol z kostola odstránený v roku 1956. Jeho vzhľad dokumentujú nasledovné fotografie, ktorých datovanie nevieme presne určiť.

1970

V roku 1970 vykonal rozsiahly reštaurátorský prieskum Kostola sv. Štefana, cintorínskej kaplnky aj ohradného múru akademický maliar Vladimír Úradníček. Z tohto obdobia pochádzajú nasledovné fotografie, ktorých autorom je Vladimír Úradníček. Fotografie nám láskavo poskytol Archív PÚ SR:

Areál kostola

vstupný portál z pohľadu od ulice

severovýchodné nárožie

severozápadná bašta

Exteriér a interiér kostola

exteriér, juhozápadná strana

exteriér, južný pohľad na chór

exteriér, východný pohľad, apsida

exteriér, schodisko na povalu

interiér, pohľad do apsidy, k oltáru

interiér, fresky na južnej strane chóru

interiér, pohľad na emporu

 

1973

V roku 1973 reštauroval akademický maliar Vladimír Úradníček aj renesančnú kaplnku v areáli kostola. Z tohto obdobia pochádzajú nasledovné fotografie, ktorých autorom je Vladimír Úradníček. Fotografie nám láskavo poskytol Archív PÚ SR:

celkový pohľad pred reštaurovaním, ale už s novou strechou

interiér pred reštaurovaním, oltár

interiér pred reštaurovaním, južná stena

interiér pred reštaurovaním, klenba

exteriér, západná strana, počas reštauračných prác

exteriér, severozápadný roh, po reštaurovaní

exteriér, južná stena, po reštaurovaní

interiér, klenba, po reštaurovaní

1992

V roku 1992 bola opravovaná vonkajšia fasáda kostola. Po celej ploche bola stará omietka osekaná až po kameň, na ktorý bola nanesená nová omietka. Fotografie nám láskavo poskytol pán Ladislav Štefanec ml. Poskytujú pohľad na obnažené múry kostola, na ktorých vidieť aj staršie stavebné úpravy.

severná stena

na severnej stene vidieť zvyšky románskeho kruhového okna (nad terajším predným oknom)

západná stena s terajším hlavným vchodom

južná stena s ešte nezamurovanými románskymi štrbinovými oknami

detail pôvodného románskeho štrbinového okna na južnej stene

oprava fasády apsidy, chóru a prístavby so schodami na povalu kostola

2001

Na fotografiách interiéru kostola z roku 2001 vidieť jeho stav pred reštaurovaním. Rovnako aj pôvodnú emporu pred tým, ako bola v roku 2003 zväčšená.

interiér kostola pred reštaurovaním

interiér, empora pred prestavbou

nach oben