Farnosť Žilina-Závodie

Kostol sv. Štefana Uhorského

* * * * * * *

Kostol sv. Štefana Uhorského

Foto: Štefan Fábry
nach oben