Farnosť Žilina-Závodie

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda

* * * * * * *

Z historických fotografií kaplnky máme momentálne len túto jednu. Ide pravdepodobne o pútnikov zo Závodia pred púťou do Višňového, niekedy okolo roku 1930 (až 1935?)...

Farnosť

Kostol

nach oben