Prihlásenie

Administrácia stránok
Užívateľ (nepovinné):

Heslo:


Predchodcom dnešnej kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Závodí bola drevená zvonica. Kedy bola postavená zvonica nie je známe. Istou indíciou by mohlo byť, že zvon, ktorý je dnes v kaplnke, bol uliaty v roku 1875 zvonolejárom v Ľubľane Albertom Samassom [1].

Je možné, že zvonica bola postavená niekedy v tomto čase, ale je tiež možné, že zvon sa mohol do Závodia dostať aj neskôr.

Až v roku 1927 nákladom 80 000 korún a obetavosťou Závodskej urbárskej obce bola postavená väčšia Kaplnka sv. Cyrila a Metoda. Je to jednoloďová stavba s presbytériom pripomínajúcim klasicistický sloh, naproti tomu okná a veža majú neogotický charakter.

Na zasadnutí Rímskokatolíckej školskej stolice v Závodí 19. februára 1927 sa rokovalo o prevzatí novopostavenej kaplnky do majetku Rímskokatolíckej obce Závodie. Žilinský farár Tomáš Růžička o tom informoval Biskupský úrad v Nitre a zároveň žiadal súhlas o posvätenie kaplnky [2]. V septembri toho istého roka sa na ďalšom zasadnutí informovalo, že urbárnici predali drevo zo starej zvonice a táto suma má byť použitá na vydržiavanie kaplnky. Na zasadnutí 20. septembra 1928 sa uznieslo, keďže vydržiavanie kaplnky vyžaduje väčší náklad, aby taxa od zvonenia urbárnikov za zomrelých členov rodiny bola štyrikrát bezplatná, za každé ďalšie zvonenie bol vo výške 1 koruny. Tí, ktorí neboli členovia urbárskej obce platili od každého zvonenia 2 koruny [3].

V druhej polovici 20. storočia slúžila kaplnka ako dom smútku, bohoslužby sa tu nekonali. Kaplnka bola v zlom stave – opadávala omietka a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Preto v roku 1970 žiadal farský úrad v Žiline o povolenie opravy a náklady predpokladal vo výške 10 000 Kčs. V rokoch 1978 a 1989 bola kaplnka vymaľovaná, pričom v roku 1989 výmaľbu vykonala skupina tunajších maliarov. Rekonštrukciu kaplnky vykonalo v roku 2006 mesto Žilina a do užívania ju odovzdalo 28. novembra v tom istom roku [4].

V kaplnke sa nachádza oltár s obrazom akademického maliara a žilinského rodáka Viktora Krupeca, ktorý ho vytvoril na základe diela moravského maliara Jana Köhlera. Nad oltárom sa nachádza maľba Najsvätejšej Trojice a po bokoch sú nástenné maľby sv. Andreja-Svorada a Benedikta.

V kaplnke bola i socha sv. Štefana-kráľa, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou pochádzala z niky rímskokatolíckej ľudovej školy v Závodí [5].

Kaplnka v roku 1927

Poznámky:
[1] PRIKRYL, Ľ., V. (zost.). Stručné dejiny farnosti Žilina. Žilina, RKFÚ Žilina-mesto, 2006, s. 53.
[2] PRIKRYL, Ľ., V., Historia domus parochiae Solnensis (1900-2000), s. 425 – 426. Rukopis. Biskupský úrad v Žiline.
[3] Parochiae diocesis Nitriensis, Žilina 148/VII; Diecézny archív Nitra.
[4] PRIKRYL, Ľ., V., Historia domus parochiae Solnensis (1900-2000), s. 1083 a 1287. Rukopis. Biskupský úrad v Žiline.
[5] PRIKRYL, Ľ., V., Historia domus parochiae Solnensis (1900-2000), s. 425 – 426. Rukopis. Biskupský úrad v Žiline.

Autor textu: Mgr. Drahomír Velička, PhD.

Text bol publikovaný v knihe Petra Brončeka (zost.) Závodie (2018).
Tu je uverejnený s láskavým dovolením autora aj zostavovateľa.

Farnosť

Kostol

nach oben